Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева определи със заповед размера на плащането за един допустим за подпомагане хектар по Схемата за единно плащане на площ за Кампания 2019 г. на 194,58 лв. на хектар.

Според думите на самия министър плащането към стопаните се очаква да бъде извършено през предстоящата седмица.

Плащането на площ за Кампания 2019 бележи леко увеличение спрямо ставката, изчислена в края на 2019 г., сочат изчисленията на експерти. През миналата година земеделските стопани, които очакваха плащания по СЕПП, получиха по 191.45 лв./хектар.

Първите плащания бяха направени от ДФ „Земеделие“ пред декември 2019 г., когато бяха раздадени близо 634 853 270 лв. на 56 524 земеделски стопани. Изчисленията бяха извършени при индикативна ставка от 191,45 лв./хектар.

Общият бюджет за Кампания 2019 по СЕПП е 741 млн. лева, като остатъкът ще бъде разпределен сега.

Източник: https://agrozona.bg