ДОБРЕ ДОШЛИ!


СТАВЕН AД е дружество, учредено през 2007 година. Основната дейност на дружеството е купуване на земеделска земя в цяла България, нейното управление и отдаване под наем и аренда. С цел окрупняване на земеделските площи и ефективното им използване, СТАВЕН АД участва в реализирането на различни комасационни проекти, част от които вече са финализирани. Нашият екип предлага на своите партньори и клиенти юридически и финансови консултации. Дружеството има офиси и представители в цялата страна.

СТАВЕН АД е част от икономическата група на
РОМФАРМ КОМПАНИ ООД

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

КУПУВАНЕ НА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Желаете да продадете земята си? Направете запитване за цена.

Моля попълнете формата по-долу. Възможно най-бързо ще получите отговор с информация за цената, на която можем да купим Вашия имот.

ПРОДАЙ СЕГА

ОТДАВАНЕ НА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Желаете да наемете земя? Направете запитване.

Моля попълнете формата по-долу. Възможно най-бързо ще получите отговор с информация за свободните имоти в посочения от Вас район.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Къде в Европа има банки за земя и как действат

И защо не вземаме нищо от модерните примери.
Къде в Европа има поземлени банки и как действат?
В Унгария се разпорежда национален поземлен фонд, създаден по силата на закон от 2001 г. като организация с бюджетна подкрепа.
В Полша и Литва национални поземлени служби към министерствата на земеделието са директно отговорни за изработването, прилагането, управлението и грижата за земите. Както и за транзакциите със земя, собственост на държавата, и за комасацията.
В Германия федерална структура ...
Виж цялата новина...

Промени в Закона за собствеността

Парламентът прие на второ четене законопроект за допълнение на Закона за собствеността.
С него се предлага давността за придобиване на земеделски земи, собственост на държавни и общински училища, да спре до 31 декември 2022 г., по аналогия с тази на имотите - частна държавна или общинска собственост. Между двете четения, е прието да бъдат включени в обхвата и земеделски земи на други държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Председателят на Асоци ...
Виж цялата новина...

Бели петна, ренти и цени на земеделската земя станаха топ тема днес

Земеделската земя бе най-обсъжданата тема днес.
В нея се включиха бившият депутат и омбудсман Мая Манолова и председателят на Асоциацията на собствениците на земеделски земи Стайко Стайков. По темата „бели петна“ вчера излезе с позиция и Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). „Законът за земеделските земи, който в момента е на обществено обсъждане, защитава хората с мощни икономически интереси за сметка на малките собственици на земя“. Това каза на среща с праждани в София предсе ...
Виж цялата новина...