Депутатите от земеделската комисия окончателно приеха вчера решение за отлагане разглеждането на новия закон за земята като официалният мотив е очакваната нова ОСП, а неофициалният- прекалено многото критики от страна на различни браншови организации, като дори вчера от асоциацията на собствениците на земеделска земя отново повториха някои от аргументите си срещу закона.

Основният мотив за отлагането е, че „подготовката за новия програмен период на ОСП изисква разглеждане на националното законодателство с цел съобразяването му с целите на новата европейска аграрна политика”. Срещу отлагането на разглеждането на фундаменталния закон, който трябва да урегулирапоземлените отношения у нас се обявиха депутатите от патриотичния съюз. „Не виждам защо бягаме от отговорност да уредим едни поземлени отношения, чакани толкова дълго от бранша. Ако са нужни промени, да ги направим в съществуващите закони, но ние не ги правим, защото се чака този закон. Ако трябва да се гласува и да не се приема такъв закон, иначе няма смисъл, защото ще чакаме новото ОСП или третото пришествие”, каза Александър Сабанов.

„Известно ни е, че има над един милион собственици и ползватели на земеделски земи, и държавата полага всички усилия да гарантира правилното и устойчиво използване на земеделската земя. С последния проект на закон се опитахме да защитим интереса на собствениците с въвеждане на максимални дати за договори за аренда, но въпреки това получихме становища от заинтересовани лица, че непрекъснатото отлагане на закона с по шест месеца не се приема. Освен това браншът има забележки спрямо някои текстове”, каза зам. министър Виргиния Кръстева.

„Ние от асоциацията на собствениците на земеделски земи имаме няколко забележки които сме изложили в мотивите си до министерството. Първата, е че предлаганият проект не отговаря на причините за решението на НС за промяна на поземленото законодателство. Освен това когато се изготвя нов закон, се отменят съществуващи закони само ако има съществeни промени, но предлаганият законопроект не отговаря на тези изисквания, защото запазва сегашното положение на урегулиране на поземлените отношения”, каза Мирослав Каракашев о БАСЗЗ. Според него аргументът за ограничаване на срока на договорите за аренда не е сериозен, защото не се решават проблемите с фалшивите договори и не се спазва правото на собственост. „Ако досега собствените са били лъгани с договори до 50 години, сега се предлага, те да са лъжат с договори за 10 години”, допълни той.

Според проф. Светла Бъчварова може да се обсъжда вариант и за създаване на два закона, единият уреждащ правата на собствениците и другият за правата на ползвателите на земеделска земя. „С промените в закона през последните десет години се загуби ролята на собствениците на земеделска земя, като се акцентира върху стопанисването на земята”каза тя . По думите и е нужно едно по-високо ниво на законодателство, което да създаде регулации в поземлените отношения.

Източник: https://www.nivabg.com