Над 1000 лв. вече е средната цена на плодородната земеделска земя у нас, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за миналата година. През 2019 г. средната цена на сделките с ниви е 1053 лв. за един декар, което е със 7,4% повече в сравнение с 2018-та, сочат данните на НСИ.

Средната цена на сделките между физически и юридически лица достига 1027 лв. за декар, а на сделките между фирми - 1122 лева. Естествените и изкуствени ливади, мери и пасища през 2019 г. са се търгували средно по 300 лв., като е отчетен ръст на годишна база от цели 37,6%.

Според Стайко Стайков, председател на Българската. асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), от икономиката ни и това може да стимулира търсенето на земеделска земя. По думите му, най-голям интерес от купувачите има към районите, където може да се отглежда пшеница и други зърнени култури. „Причината е, че при тях инвестицията започва да се връща още след година.

Тези култури се гледат по-лесно, защото позволяват пълна механизация на труда и могат да се обработват големи площи.

Дори за само 100 дка трайни насаждения и зеленчуци са нужни много хора. Част от нивите у нас са обрасли с храсти. След влизането ни в ЕС през 2007 г. около 5 млн. дка от пустеещите земи, основно в равнините бяха върнати към земеделието, но за целта са инвестирани доста средства. За да стигнем нивото на земеделието ни от 1990 г. трябва да бъдат разчистени още 7-10 млн. дка. На някои места пустеещите земи вече са станали и гори“, добави той.

Стайков смята още, че всяка година се наблюдава ръст на цените между 5 и 7 на сто и 2020-та няма да направи изключение. „Тенденцията ще се запази, защото играчите на пазара са същите, а земята у нас е разпокъсана и не се очаква да дойде голям инвеститор и това да вдигне бързо цените.

Има относителен баланс и Където земята е много скъпа, като например в Добруджа, цените ще се увеличават по-малко.

Освен в районите с развито зърно производство, по-скъпа е земеделската земя, където има напояване. В зоните с по-малко търсене, неподходящи за зърнопроизводство, може да има задържане и дори поевтиняване. Такива са областите Габрово, Кърджали, част от Хасково, особено Смолян, а също и Радомир, Перник и Кюстендил“, пояснява браншовикът.

Важен елемент от пазара на земеделска земя са рентите, които изплащат ползвателите на собствениците на нивите. През 2019 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 49 лв., което е с 2% по-малко спрямо 2018 г., сочат още данните на НСИ. При постоянно затревените площи обаче е отбелязала значителен ръст от 43,8% спрямо предходната година и достига 23 лв. През 2019 г. което обаче е лек спад спрямо 91 лв. на декар през 2018 г. На другия полюс е област Габрово с едва 12 лв. спрямо 20 лв. през 2018 г.

Според инж. Борис Антонов, председател на сдружението на собствениците на земеделски земи – арендодатели, ползвателите на земята в никакъв случай не се съобразяват с инфлацията в страната или с добивите при определянето на рентата.

По думите му, земеделските кооперации дават най-малко с 30-40% по-високи ренти от арендаторите, но това зависи доколко те са стабилни. „Хората по селата са бедни, безпарични и не могат да се противопоставят на арендаторите и приемат каквото им предложат. Важното обаче е собствениците да отстояват правата си“, допълва Антонов.

Източник: https://www.monitor.bg