Всяка държава-членка на Европейския съюз може по своя преценка да удължи до 15 юни 2020 г. срока за подаване на заявления за кандидатстване за финансиране по Първи стълб (Директни плащания), както и за някои мерки по Втори стълб (Програмата за развитие на селските райони) от Общата селскостопанска политика.

Настоящият срок 15 май 2020 г. се удължава по предложение на Италия в условията на безпрецедентна криза при разпространението на COVID-19, съобщават от пресцентъра на Европейската комисия.

Удължаване на кампанията ще бъде възможно за всички земеделски стопани, които отговарят на условията за допустимост. От отделните държави зависи дали ще се възползват от тази възможност. Европейската комисия подготвя съответните юридически документи, които да позволят дерогация от действащите правила. Това ще позволи по-голяма гъвкавост на земеделските производители да попълват заявленията си в тези трудни и несравнимо време.

Също така от Европейската комисия уверяват, че се работи по всички фронтове, за да бъдат подкрепени държавите-членки, изправени пред огнището на COVID-19.

Източник: https://agrozona.bg