Земеделската земя бе най-обсъжданата тема днес.

В нея се включиха бившият депутат и омбудсман Мая Манолова и председателят на Асоциацията на собствениците на земеделски земи Стайко Стайков. По темата „бели петна“ вчера излезе с позиция и Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). „Законът за земеделските земи, който в момента е на обществено обсъждане, защитава хората с мощни икономически интереси за сметка на малките собственици на земя“. Това каза на среща с праждани в София председателят на гражданската платформа „Изправи се.БГ” Мая Манолова.

Тя допълни, че благодарение на „Изправи се.БГ“ правителството е „дало на заден“ и е отложило с година приемането на големия Закон за земите, чиито проект бе публикуван на 5 ноември 2019 г. „Този закон в сегашния си вид явно защитава интереса на едрите собственици и арендатори и мачка малките стопани“, каза Манолова.

Според нея законът не урежда справедливо въпросите за „белите петна“, арендата, реституцията, продаването на земя на чужденци, стойността на рентата, не защитава малките собственици и не стопира свръхконцентрацията на земеделските земи. Манолова смята, че с текстовете ще се постигне нещо като колективизация в ущръб на малките собственици.

Законът не решава проблема с незавършената земеделската реституция. Чрез него не може да се постигне плащане на справедлива пазарна рента на наетата земя. Дори няма механизъм, който да накара един арендатор да си плаща арендната вноска. Според нея плащането на рента на договорирана земя трябва да се обвърже с евросубсидиите.

Тя посочи, че и ЕК препоръчва да се спрат процесите на концентрация на земеделските земи. Според нея един от начините за решаване на проблема с демографията е млади фермери да бъдат подпомагани и стимулирани да ползват земята и да развиват собствени земеделски стопанства.

Пред Канал 3 Стайко Стайков коментира, че никъде в Европа няма понятие и практика като нашите „бели петна“. Ако преди 10 години „белите петна“ са изглеждали като добър вариант за обработване на парчета земя, към която собствениците не проявяват интерес (не я отдават под наем и не я стопанисват сами), то сега вече земеделските производители не могат да се оправдаят с това, че нямат връзка със собствениците. освен това обработването на чужда земя без съгласието на собственика е и противоречие с Конституцията.

Според Стайко Стайков през следващия програмен период няма да бъде допустим този начин на владеене на земята. Затова той предлага да се създаде поземлена банка, в която собствениците да обявят нивите си.

Така както държавата отдава под наем на добра пазарна цена своите земи, така областните земеделски служби могат да администрират от името на собствениците отдаването на техните парцели със справедлива наемна цена. Стайко Стайко предлага това предложение да се обсъди сериозно от заинтересованите страни и да се създаде подобна поземлена банка.

От своя страна от НАЗ съобщиха вчера, че не съществува вариант, в който земеделец да придобие по давност нива, която е чужда собственост. Причината е в това, че производителите в дадено землище ежегодно разпределят помежду си „белите петна“ и по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (чл. 37в), внасят административно решения размер на рента (който е определен на пазарен принцип – б.р.) в специална банкова сметка.

Споразуменията се променят ежегодно, така че за давност не може да става дума. „НАЗ е категорично против заблужденията, които се тиражират в обществото, че чрез действащото законодателство се ощетяват собствениците на парцели земеделска земя“, се казва в становището на асоциацията.

Източник: https://agroplovdiv.bg