Миналогодишната средна цена на сделките с ниви у нас достига 1 053 лв./дка, като отбелязва 7.4 % ръст в сравнение с тази през 2018 г. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) относно цените на земеделската земя и арендата в селското стопанство в България през 2019 г.

Според проучването средната цена на сделките между физически и юридически лицае1027 лв./дка,ана сделките между юридически лица -1 122 лв. Тази при постоянно затревените площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през миналата година (300 лв./дка) също е скочила с 37.6% спрямо 2018 г.

Най-висока през 2019 г. е била цената на сделките с ниви в Североизточния район -1 462 лв./ дка, отбелязвайки увеличение от 7.7 на сто в сравнение с предходната година. В Северния централен район е в размер на 1 138 лв./дка, а в Северозападния район -967 лв ./дка. Увеличението за периода 2018-2019 г. в двата района е съответно 3.6 и 9.4%. Скок в цените на сделките с ниви през миналата година е регистрирани във всички шест статистически района.

Средната цена за наем/аренда на земеделска земя у нас за 2019 г. обаче върви надолу -тя е в размер на 49 лв./дка, което е спад с 2% спрямо 2018 г.

При постоянно затревените площи цената пада до 23 лв./дка или 43.8% повече от предходната година. Въпреки че отбелязва спад с 1.4% за година, най-високата средна цена за наем/аренда на декар е регистрирана в Североизточния район - 69 лв.

Цената, платена за наем/аренда на един декар ниви в Северния централен район, достига през 2019 г. 60 лв., а в Северозападния - 50 лева. И в двата района е отчетено увеличение на цената на плащането спрямо предходната година - с 1.7 (Северен централен) и 4.2% (Северозападен). Цената на рентата на ниви в Югозападния и Южния централен район за миналата година остава непроменена спрямо 2018 г.

Източник: https://media.prplay.net