ПОСЛЕДНИ НОВИНИ


Комасация без напояване е невъзможно да се случи

Един от проблемите на българското земеползване е бързото обезлюдяване на българското село и липсата на работна ръка в агросектора, коментира Стайко Стайков, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАССЗ) Г-н Стайков, Законът за собствеността и ползването на земеделските земи отново е във фокуса на вниманието, защото за пореден път е подложен на допълнения и изменения. Има ли вашата организация своя позиция по законодателството за земята? ...

Прочети цялата новина

Стайко Стайков: Работата по Кодекса на земята трябва да започне след средата на 2018 година

От 2008 година насам Европейската организация на собствениците на земеделска земя (ELO) провежда годишни форуми в различни държави от ЕС, като целта е да се съчетаят стратегиите за развитие и управление на земеделските земи с политиките в областта на земеделието. Тази година регионалният форум се проведе в София и в него участваха освен Българската Асоциация на собствениците на земеделски земи също и Националната асоциация „Българско Черноморие” (НАБЧ), Националната асоциация на зърнопроизводите...

Прочети цялата новина