ПОСЛЕДНИ НОВИНИ


До 2029 г. обработваемата земя ще се увеличи с 5%, а селскостопанската продукция с 10%

Около 85 процента от световния растеж на селскостопанското производство през следващите десет години ще дойде от увеличаване на добивите поради по-голямото потребление, инвестиции в производствени технологии и подобрения в методите на земеделие. Няколко култури годишно ще дадат още 10 процента от растежа на селскостопанското производство, а само 5 процента ще представляват разширяване на обработваемата земя. До 2024 г. аквакултурата ще изпревари риболова като най-важният източник на риба в све...

Прочети цялата новина

Над 1000 лв. искат за декар плодородна земя

Над 1000 лв. вече е средната цена на плодородната земеделска земя у нас, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за миналата година. През 2019 г. средната цена на сделките с ниви е 1053 лв. за един декар, което е със 7,4% повече в сравнение с 2018-та, сочат данните на НСИ. Средната цена на сделките между физически и юридически лица достига 1027 лв. за декар, а на сделките между фирми - 1122 лева. Естествените и изкуствени ливади, мери и пасища през 2019 г. са се търгували сред...

Прочети цялата новина

Ръст в цената на сделките с ниви през 2019-а

Миналогодишната средна цена на сделките с ниви у нас достига 1 053 лв./дка, като отбелязва 7.4 % ръст в сравнение с тази през 2018 г. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) относно цените на земеделската земя и арендата в селското стопанство в България през 2019 г. Според проучването средната цена на сделките между физически и юридически лицае1027 лв./дка,ана сделките между юридически лица -1 122 лв. Тази при постоянно затревените площи (естествени и изкуствени ливади, мер...

Прочети цялата новина

Всяка делба на земя ще се следи под лупа

Всяка делба на земеделска земя или промяна на статута на ниви и гори ще се отразява автоматично в информационната система на кадастъра. Това предвижда проектонаредба за условията и реда за създаване и поддържане на информационните масиви на Кадастъра, пусната за обществено обсъждане. Ще се осъществява постоянна връзка между Кадастъра, Имотния регистър и широк кръг от държавни и общински служби. В документа е заложено различните ведомства да имат отдалечен достъп до информационната система на Ка...

Прочети цялата новина

Определиха ставката за доплащанията по СЕПП

Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева определи със заповед размера на плащането за един допустим за подпомагане хектар по Схемата за единно плащане на площ за Кампания 2019 г. на 194,58 лв. на хектар. Според думите на самия министър плащането към стопаните се очаква да бъде извършено през предстоящата седмица. Плащането на площ за Кампания 2019 бележи леко увеличение спрямо ставката, изчислена в края на 2019 г., сочат изчисленията на експерти. През миналата година земеде...

Прочети цялата новина

Кризата ще повлияе слабо цените на земята

За пазара на земеделска земя отражението на кризата с коронавируса върху него и най-сериозните предизвикателства пред бранша, Агри.БГ разговаря със Стайко Стайков, председател на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя (БАСЗЗ). Г-н Стайков, как се развива пазарът на земеделска земя в настоящите условия? Всички наши членове работят много трудно в условията на пандемия. Има сделки, но те са откъслечни. Проблемът е, че всеки трябва да спазва противоепидемичните мерки, а болестта...

Прочети цялата новина

Цените на земеделската земя ще спаднат по-малко отколкото на другите имоти

Ако пандемията от коронавирус е предвестник на световна рецесия, то при очаквания спад на цените на недвижимите имоти, този при земеделските земи ще е най-нисък. Това коментира пред Инвестор.БГ председателят на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) Стайко Стайков. „Земеделската земя е предпочитан актив-убежище по време на сътресения и кризи. Ако погледнем статистиките на цената на актива, то цените на земята имат ниска или обратна корелация и ниска волатилност в срав...

Прочети цялата новина

Пандемията ще доведе до ограничен спад на цената на земята у нас

Пандемията от коронавирус ще доведе до ограничен спад на цените на земята и рентите у нас, както и на броя на сделките, но той ще бъде много по-малък в сравнение с останалите недвижими имоти, казва пред Investor.bg Стайко Стайков, председател на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ). “Ако приемем, че COVID-19 ще бъде предвестник на световна рецесия, респективно на криза, то е логично и този пазар да започне да се охлажда“, отбелязва той. В условията на извънредно пол...

Прочети цялата новина

Преходът към нова ОСП засега остава 1 година

2021 г. ще бъде годината за това Специалният комитет по селско стопанство одобри позицията си и връчи мандат на Хърватското председателството да започне преговори с Европейския парламент (ЕП) по проекта на Регламент за преходните правила за ОСП, предложен от Европейската комисия (ЕК) в началото на месец ноември 2019 г. Преговорната позиция се определя като „частична“, тъй като на настоящия етап не включва свързаните с бюджета въпроси, които понастоящем са предмет на преговори в контекста на сл...

Прочети цялата новина

До 15 юни може да се удължи срокът за кандидатстване по ОСП

Всяка държава-членка на Европейския съюз може по своя преценка да удължи до 15 юни 2020 г. срока за подаване на заявления за кандидатстване за финансиране по Първи стълб (Директни плащания), както и за някои мерки по Втори стълб (Програмата за развитие на селските райони) от Общата селскостопанска политика. Настоящият срок 15 май 2020 г. се удължава по предложение на Италия в условията на безпрецедентна криза при разпространението на COVID-19, съобщават от пресцентъра на Европейската комисия....

Прочети цялата новина